Välkommen till Tuve Måleri AB

Måleri

Om oss

Miljö och Hälsa

Kvalitet

Referenser

Kontakta oss

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är att alla uppdrag ska genomföras och överlämnas enligt avtal och gjorda överenskommelser.

Detta innebär att överenskomna tider och fastställda tekniska krav alltid ska följas.

Kontroller under pågående produktion samt vid provning och injustering, ska säkerställa projektens kvalitetsnivå vid fullgjort uppdrag.

På TUVE MÅLERI AB följer vi alltid lagar och förordningar.

Vi vill tillgodose våra kunders behov och alltid sträva efter att överträffa deras förväntningar.

Vi har en bredkompetens och flera medarbetare har specialkompetens inom olika områden.

För att uppnå det här krävs att vi ständigt strävar efter förbättringar i vårt jobb och i vår verksamhet.

Vi står för:

Kvalitet

Kunskap

Leveransprecision

Kostnadseffektivitet

Tuve Måleri AB, Hildedalsg. 16, 417 05 Göteborg, Tel: 031-22 04 60, Fax: 031-23 92 26, e-post: tuve-maleri@telia.com