Välkommen till Tuve Måleri AB

Måleri

Om oss

Miljö och Hälsa

Kvalitet

Referenser

Kontakta oss

Vår bakgrund

"TUVE MÅLERI AB startade år 1990 med visionen att etablera sig inom måleribranschen. Vid starten var vi tre stycken målare med olika bakgrund med ambitionen att bli ledande inom yrkesmåleriet i Göteborgsområdet. Efterhand har verksamheten vuxit och vi är nu runt 20 medarbetare.
Vi har bred kompetens inom och utför både invändiga och utvändiga arbeten samt har specialkompetens inom våtrumsmålning, epoximålning, marmorering, ådring och färgborttagning med infravärme.

Vi har utbildade medarbetare i ställningsbyggnation, arbetsplattformar samt heta arbeten. Samtlig personal har även gått miljöutbildning och kommer att successivt genomgå eco-driving utbildning.
Vi strävar alltid efter att ha rätt kompetens för vad som efterfrågas på marknaden och vidareutbildar medarbetarna efter behov.

Vår verksamhet bedrivs främst i Göteborgsområdet, Härryda kommun och Mölndals kommun.

Vi har över 20 års erfarenhet i branschen och vi vet hur viktigt det är med kvalité, nöjda kunder och medarbetare,dessa har därför blivit nyckelord för vår verksamhet.

Vårt mål är att under 2012 bli certifierade mot ISO14001, ISO9001 och OHSAS18001.

Affärsidé

Företagets affärsidé är att utföra måleriarbeten samt ge våra kunder råd i tekniska och kvalitetsmässiga frågor inom hela vårt yrkesområde.

Vision

Vår vision är att långsamt växa oss större och starkare med en till två nyanställda per år och samtidigt öka omsättningen. Vi vill öka vår kundkrets men samtidigt behålla och värna våra nuvarande kunder, det gäller både inom entreprenad- och servicesidan.

Vi står för:

Kvalitet

Kunskap

Leveransprecision

Kostnadseffektivitet

Tuve Måleri AB, Hildedalsg. 16, 417 05 Göteborg, Tel: 031-22 04 60, Fax: 031-23 92 26, e-post: tuve-maleri@telia.com